Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Jalkaterapia Kinetik
  2998493-9

Torikatu 3 a 59100 Parikkala

0449730508

 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Suvi Punnonen

Torikatu 3 a, 59100 Parikkala

suvi@jalkaterapiakinetik.fi

 • Rekisterin nimi
  Tietosuojarekisteri Jalkaterapia Kinetik
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää rekisterinpitäjän ja asiakkaan välistä asiakassuhdetta sekä markkinointia ja viestintää. 
 • Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
  – Nimi
  – Puhelinnumero
  – Osoite
  – Sähköpostiosoite
  – Organisaation nimi ja y-tunnus
 • Sääntöjen mukaiset tietolähteet
  Rekisteri muodostuu rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä ja sivuston kävijäseurantatyökalusta, muista saatavilla olevista internetlähteistä sekä julkisista ja maksuttomista/ maksullisista lähteistä.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille. 
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko on suojattu palomuurilla ja virustorjuntaohjelmilla sekä muilla tarpellisilla toimilla. 

Close Menu